Αρχική Σελίδα Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

 

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ΕΡΓΑΤ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ, καταχωρημένη στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Έβρου με αυξ. αριθμό 56, ιδρύθηκε το έτος 1946. Έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 372.

 

Σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι

 1. Η συνένωση και μαζικοποίηση των Πρωτοβάθμιων Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων και τοπικών Παραρτημάτων σωματείων ευρύτερης περιφέρειας ή Πανελλαδικής έκτασης του Ν. Έβρου για την αποδοτικότερη προστασία και διεκδίκηση των οικονομικών, επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, και κοινωνικών τους συμφερόντων καθώς και την ανάπτυξη σε αυτούς ταξικής και συλλογικής συνείδησης έξω από κάθε εργοδοτική ή αντεργατική επιρροή.

 2. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η κατεύθυνση της δραστηριότητας των εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων που αποτελούν μέλη του Ε.Κ.Ε και συνδρομή σε αυτά σε κάθε ενέργεια και προσπάθεια που αποσκοπεί και επιδιώκει την ανύψωση της θέσεης των εργατ/λων του Νομού, η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η εξασφάλιση σε όλους συνθηκών πλήρους απασχόλησης και καλύτερων συνθηκών εργασίας.

 3. Η επέκταση και βελτίωση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και η πιστή τήρηση και η ερφαρμογή των διατάξεών της καθώς και του συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων.

 4. Η συμβολή στην ενότητα του Εργατ/κου Κινήματος της χώρας με την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων μελών του ΕΚΕ την καταπολέμηση της πολυδιάσπασης της Εργατικής Τάξης και την επιδίωξη ενοποιήσεως όλων των Εργατ/κων Σωματείων του αυτού κλάδου σε ένα ενιαίο Σωματείο

 5. Η στενή συνεργασία με τις αδελφές δευτεροβάθμιες οργανώσεις και κύρια δε την ΓΣΕΕ για την προαγωγή της Εργατικής Τάξης και την προστασία και παραπέρα κατάκτηση των συνδικαλιστικών και άλλων ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

 6. Η εμπέδωση της Εθνικής και παγκόσμιας ειρήνης και της φιλίας των λαών και ιδιαίτερα της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ όλων των εργαζομένων.

 

Σήμερα τα μέλη της είναι:

 1. Σωματείο υπαλλήλων στο ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Η ΠΡΟΟΔΟΣ

 2. Σωματείο οικοδόμων Αλεξανδρούπολης και περιφέρειας Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 3. Σωματείο Ελαιοχρωματιστών Αλεξανδρούπολης Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

 4. Σωματείο εργατ/των και υπαλλήλων προσωπικού ΟΤΤΟ Έβρος Α.Ε.

 5. Σωματείο Εργατών Προκυμαίας

 6. Σωματείο Εργατών Κύτους

 7. Σωματείο Εργατ/των και Υπαλλήλων Εργοστασίου κρέατος ΘΡΑΚΗ Α.Ε>

 8. Σωματείο Οικοδόμων και Συν. Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας.

 9. Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν. Έβρου

 10. Σωματείο Χειριστών και Βοηθών Εκσπαπτικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ν. Έβρου

 11. Σωματείο Τακτικού Προσωπικού ΔΕΥΑΑ

 12. Σωματείο Εργαζομένων στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Έβρου

 13. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σουφλίου και Περιφέρειας Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 14. Σωματείο Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων Η ΕΛΠΙΔΑ

 15. Σωματείο Οικοδόμων Σουφλίου Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

 16. Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Ν. Έβρου

 17. Σωματείο Εργατ/λων Βιομ. Επεξεργασίας Ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

 18. Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ ΕΤΕ - ΔΕΗ

 19. Ένωση Καθαριστριών Ν. Έβρου

 20. Πανελλήνια Ένωση τεχνικών ΟΤΕ ΠΕΤ ΟΤΕ

 21. Σύλλογος υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας ΣΥΕΤΕ

 22. Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος

 23. Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Β. Ελλάδας, παράρτημα Ν. Έβρου

 24. Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Θράκης

 25. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΈΛΞΗΣ ΠΕΠΕ

 26. Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήληων Ελλάδας ΣΤΥΕ

 27. Οδηγών ταξί Ν. Έβρου

 28. Σωματείο Εργαζομένων στα Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες Ν. Έβρου

 29. Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργιών

 30. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Ο ΕΡΜΗΣ

 31. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ιδιωτικών Υπαλλήλων περιοχής Αλεξ/πολης - Φερών - Σουφλίου

και απαριθμούν 4.403 μέλη.

 

Το ίδιο το Εργατ/κό Κέντρο Ν. Έβρου αποτελεί μέλος της τριτοβάθμιας ένωσης με τον τίτλο "Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας" (Γ.Σ.Ε.Ε) που εδρεύει στην Αθήνα.

 

Το Εργατικό Κέντρο συμμετέχει με εκπροσώπους στους παρακάτω Οργανισμούς, Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες:

 1. ΙΚΑ

 2. Περιφέρεια ΑΜΘ

 3. Δήμος Αλεξανδρούπολης

 

Συμπράτει και συνεργάζεται με τους συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη της και για την περιφρούρηση των συμφερόντων της. Πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις - ημερίδες για τα μέλη της και συνεργάζεται με τα Εργατ/κα Κέντρα της Ελλάδας καθώς και με το Συνδικάτο της γειτονικής χώρας Βουλγαρίας.